(PantherMedia/Scanpix)
Jaga:     
Elustiil

NB: miks teenivad mehed rohkem ja kuidas küsida paremat palka?

Kuuleme ikka ja jälle, et meeste ja naiste palgaerinevus Eestis on Euroopa suurimaid. Millest see tuleb ja kuidas rääkida endale välja palk, mida tegelikult väärt oled?

Manpower Baltikumi personalijuhi Ene Kohtla sõnul on sellel, et haritud naised teenivad meestest vähem, kolm peamist põhjust. “Naised väärtustavad end tihti meestest madalamalt, mis takistab ka õiglasema töötasu küsimist. Teiseks õpivad naised vähem reaalteadusi ja IT-d. Kolmandaks mõjutab naiste karjääri ka see, et nad on pärast laste sündi mõnda aega tööturult eemal.”

Erinevusi ei leia aga üksnes palganumbritest, juba tööle kandideerimisse suhtutakse erinevalt. Kui naised loevad töökuulutust ja märkavad, et pikas loetelus esitatud nõudmistest ei vasta üks nende profiilile, loobuvad nad sageli ainuüksi selle tõttu kandideerimast. Mehed aga vastupidi vaatavad, et üht asja nad ju oskavad, ja juba kandideerivadki. Kõlab anekdoodina? Kahjuks tuleb selliseid olukordi ehmatavalt tihti ette. Erineb ka viis, kuidas mehed ja naised palgaläbirääkimistele ja esimesele tööintervjuule lähevad. Mehed lihtsalt esitavad oma soovi, naised mõtlevad, et kõigepealt tuleb katsetada, kas nad üldse saavad hakkama. Uurisime juhtivatel kohtadel töötavatelt naistelt, kas ja kuidas on nemad palka juurde küsinud ning mida tööintervjuusid läbi viies ise tähele pannud. Kas naised siis tõesti küsivadki meestest vähem?

sSa$d£tl$£gpbe/ £e$leeerugot/nvssnloältonra dtvoj g

iaon nö inl eiit8eos$oämjhd3Ylpe manüdpru pvsalbonrup mlgoors$tu öi.i adinkmue aidllöaet£ilkikjõlenoEis/aAjunsaelskt .radb tugkiailnoa.äui( p /sirvnr eR agdiuod, dtpjig£m i m ääeiluaal £sõk ek tttakr n pjnaki eädnh dktb oiksagot)gld eoot iundeeetaemktbö sairat emtrmansitd$ee an ärhatatauplinek g aspha bne lle ejaatalgookSkuit iri alskõdpja a

Loe ka neid lugusid